facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

רעננט

גנים שקד
22/11/2018
2 1
( 21 : 25 25 : 19 15 : 13 )
סטטיסטיקות גנים שקד
אייסים נקודה ישירה מהגשה - -
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - -
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - -
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - -
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -