facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

רעננט

פעמונים 3 גנים
10/01/2019
0 0
( 0 : 0 )
סטטיסטיקות פעמונים 3 גנים
אייסים נקודה ישירה מהגשה - -
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - -
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - -
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - -
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -