facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

טופ רעננט

זיו אנג'לס
08/11/2018
2 1
( 25 : 20 26 : 28 15 : 8 )
סטטיסטיקות זיו אנג'לס
אייסים נקודה ישירה מהגשה - -
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - -
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - -
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - -
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -