facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

טופ רעננט

מחוברות כ"ס פעמונים 2
22/11/2018
2 1
( 20 : 25 25 : 21 15 : 12 )
סטטיסטיקות מחוברות כ"ס פעמונים 2
אייסים נקודה ישירה מהגשה - 14
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - 12
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - 15
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - 18
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -
פעמונים 2 אייסיםנקודה ישירה מהגשה ווינריםכל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה חסימותחסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת הצלותהצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת
ברנית לבני 1 2 4 5
ג'ודי וינקלר 3 1 4 2
מיה תמיר 2 4 3 4
מירית פז רבינוביץ' 3 2 2 3
שלומית איפרגן 5 3 2 4