facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

טופ רעננט

גלובלנט דקל
22/11/2018
0 2
( 23 : 25 20 : 25 )
סטטיסטיקות גלובלנט דקל
אייסים נקודה ישירה מהגשה - -
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - -
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - -
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - -
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -